Tingimused

Korterite üürimise tingimused:

 • Palume Teid lugeda ja tutvuda korteri üürimise tingimuste ja lisadega. Küsimuste korral võtke meiega julgesti ühendust telefoni: +372 50 45 444 või e-maili teel: info@apartment.ee
 • Üüriperiood on alates ühest kuust või pikelmalt. Külaliskorteri üürnik peab esitama isikuttõendava dokumedi (ID-kaart või pass) korteri üleandmise hetkeks. Korteri üleandmise aeg peab olema eelnevalt kokkulepitud.
 • Kõik elanikud peavad olema fikseeritud külaliskorteri check-in kaardil.
  Korteri allüürimine ilma üürileandja nõusolekuta ei ole lubatud (kaasaarvatud  Airbnb).
 • Tagatisraha summa on võrdne ühe (1) kuu üüriga. Tagatisraha on makstav ühes osas panga ülekandega.
 • Korteri üürimisel ei rakendu maakleritasu ja muid vahendustasusid.
 • Lemmikloomad ei ole Apartment OU üürikodudes lubatud, eiramise korral üürileping lõpetatakse ja tehakse trahv üürileandja poolt.
 • Apartment OU üürikodud on suitsuvabvad – suitsetamine on majas keelatud (kaasaarvatud rõdul ja maja ees). Suitsetamine on lubatud ainult hoovis selleks ettenähtud kohas.
 • Kõikides külaliskorterites on WIFI ja TV – Telia internet ja STV televisioon.
 • Korteri igakuised püsikulud  lisatakse üüri arvele.

Broneerimine ja maksmine

 • Palume Teil teha korteri broneering vähemalt 2 nädlat enne saabumispäeva.
 • Korterit saate broneerida  e-maili teel: mailto:info@apartment.ee  , samuti helistades numbrile  +372 504 5444 või läbi meie veebilehe www.apartment.ee.
 • Miinimum vanus broneerimise hetkeks peab olema 18 eluaastat.
 • Korteri üüri eest saab tasuda: panga ülekandega  või meie kliendikontoris sularahas (EURi). Makse info, arve koos rekvisiitidega edastatakse Teile e-maili teel.
 • Tagatisraha peab olema tasutud enne saabumispäeva panga ülekandega. Korteri kahjustumisel kasutatakse tagatisraha täisulatuses puuduste katteks.
 • Kui soovite pikendada oma majutusperioodi, palun informeerige sellest Apartment OU personali eelnevalt 1 kuu ette.

Check-in ja Check-out

 • Check – in kella aeg on alates 12.00 kuni 17.00 juhul kui ei ole kokku lepitud teisiti.
 • Korteri ukse kood on personaalne ja konfidentsiaalne. Külaline on vastutav temale väljastatud koodi turvalisuse eest.
  Kui külaline unustab või kaotab temale väljastatud ukse koodi vajab abi korterisse pääsemiseks väljaspool kontori tööaega (9:00-17:00) on väljakutse tasuline 30 EUR.
 • Üüriline on vastutav temale väljaststud korteri võtmete eest. Juhul kui olete võtmed kaotanud, palume koheselt informeerida sellest Apartment OU personali, helistades numbrile: +372 504 5444. Trahv võtme kaotamise eest on 190 eurot.
 • Check out aeg on 12:00 pärastlõunal lahkumispäeval kui pole kokku lepitud teisiti.
  Palume erilist tähelepanu pöörata korteri lõppkoristusele väljakolimise päeval.
  Nõutav korteri lõppkoristus on järgnev:
 • Põrandate pühkimine ja puhastamine pesuainega, võimalike plekkide eemaldamine
 • Kõikide integreeritud kappide, riiulite korvsüsteemide jm täielik puhastamine
 • Pliidi ja praeahju puhastamine;
 • Pliidikubu rasvafiltri pesemine;
 • Külmkapi ja sügavkülma tühjendamine, sulatamine ning pesemine (jäta külmutusseadmete uksed lahti ja lülita voolutoide välja);
 • Pesuruumide põhjalik pesemine; Tualeti, valamu ja duširuumi pesemine pesuainega; Vannitoa trapi puhastamine.
 • Võimalike plekkide eemaldamine ustelt,uksepiitadelt ja seintelt;
 • Garderoobikappide tühjendamine, puhastamine ning võimalike plekkide eemaldamine
 • Panipaiga olemasolul selle tühjendamine ja puhastamine;
 • Korralik tuulutamine: korterist lahkudes sulge aknad ja rõduuks.
 • Pea meeles, et kolimise puhul kehtivad samad jäätmekäitlusjuhised nagu korteris elamise ajal
 • Korter tuleb vabastamisel jätta algupärasesse seisukorda. Kui korteri seisukord nõuab erikoristust, siis kompenseerib üürnik või korteri broneerija koristuse kulud summas 50 EUR tund.
 • Võtmed tagastatakse pärast lõppkoristuse tegemist Apartment OU personalile.
 • Apartment OU personal kontrollib korteri seisukorda korteri vabastamise päeval. Tagatisraha tagastatakse ühe nädala jooksul eeldusel, et korteri ülevaatuse käigus ei ole avastatud tavapärasest erinevat kulumist, korter on nõuetekohaselt koristatud ja kõik võtmed on tagastatud Apartment OÜ personalile.

Hinnad

 • tasuta auto parkimise võimalust Tallinna keskklinnas (vabade kohtade olemasolul meie Pilve 4 hoovis)

Üürniku kohustused:

 • Korterisse sissekolimisel kinnitab üürnik, et on eluruumi ja selles olevad esemed üle vaadanud ning need on sobivad  kasutamiseks. Üürnik tunnistab, et eluruum on heas korras ning, et üürimise alguses on sanitaartehnika, elektriseadmed, võtmed, lukud, uksed, aknad, kraanikausid ja kraanid heas seisu- ja töökorras.
 • Üürnik teatab eluruumi või eelnimetatud seadmete puudustest üürileandjale 7 (seitsme) päeva jooksul alates sissekolimisest. Kui üürnik selle aja jooksul vastavat teadet ei saada, siis loetakse, et puudusi ei esinenud.
 • Üürnik võimaldab Apartment OÜ personalil tulla eluruumi vaatama nii seest kui väljast  ning tagama korterisse ligipääsu vastavalt vajadusele.
 • Üürnik kohustub säilitama eluruumi puhtana ja korras ning tagastama selle algupärase seisundi väljakolimse päeval.
 • Üürnik kohustub hoidma kanalisatsiooni ja äravoolud ummistustevabad.
 • Üürnik kasutab kõiki elektri- ja sanitaarseadmeid sihtotstarbeliselt, tarbides vett ja elektrit säästlikult.
 • Üürnik ei tohi eluruumis teha remonti ega olulisi muudatusi, samuti ei tohi üürnik moonutada, märgistada, värvida uksi, seinu, lagesid või põrandaid ega paigaldada sinna naelu, konkse ega kruvisid. Ühtlasi ei tohi üürnik paigaldada ega eemaldada seadmeid ega lukke ilma üürileandja eelneva kirjaliku nõusolekuta.
 • Üürnik kasutab eluruumi elamiseks ega kasuta ise ega võimalda kolmandatel isikutel kasutada eluruumi muul eesmärgil. Apartment OÜ loal on üürnikul õigus majutada eluruumis korteri-/elukaaslasi.
 • Üürnik on teadlik, et ebaseaduslike narkootiliste ainete omamine ja muu kriminaalne tegevus eluruumis toob kaasa viivitamatu korteri üürimise lõpetamise. Apartment OÜ teavitab sellistest tegevustest politseile.
 • Kui üürnik käitub lärmakalt või agressiivselt teiste üüriliste, naabrite või Apartment OÜ personali suhtes, on üürileandjal õigus korteri üürimine lõpetada. Apartment OÜ teavitab sellistest tegevustest politseile.
 • Külaliskorterid ei ole mõeldud ürituste või pidude korraldamiseks.
 • Öörahu algab 23.00 -07.00 Öörahu rikkumise eest on trahv 320 EUR.
 • Kui eluruumi osaks on aed, terrass või rõdu, peab üürnik hoidma seda heas seisukorras
 • Üürnik nõustub eluruumis mitte suitsetama ega luba seda teha kolmandatel isikutel. Suitsetamist loetakse oluliseks rikkumiseks ning see annab Apartment OÜ´le õiguse üürniku eluruumist välja tõstmiseks. Üürnik vastutab kogu eluruumile suitsetamise tõttu tekkinud kahju eest. Korterites ja trepikodades on suitsetamine rangelt keelatud! Suitsetamine on lubatud vaid hoovis. Trahv suitsetamise eest korteris või trepikojas on 250 EUR.
 • Apartment OÜ ei vastuta kliendi isiklike asjade kadumise eest.
 • Kaotatud ja leitud asjade kohta saab infot küsida telefoni või e-posti teel. Apartment OÜ hoiab leitud esemed maksimaalselt 1 kuu. Pärast selle perioodi möödumist, asjad visatakse minema.

Lemmikloomad

 • Lemmikloomad ei ole lubatud.

Korterite broneeringute tühistamine

 • Mitte saabumise korral on Apartment OÜl õigus jätta ettemaks kogu majutusperioodi katteks.
 • Kui soovite lahkuda enne kokkulepitud majutusperioodi lõpu kuupäeva, palun informeerige Apartment OÜ personali vähemalt 1 kuu ette.

Apartment OÜ vastutus

 • Apartment OÜ on kohustatud hoidma kliendile broneeritud korterit vaid juhul kui on täidetud kõik ettemaksu tingimused.
 • Apartment OÜ ei vastuta endast mitte sõltuvate asjaolude eest (näiteks tehnilised rikked, kommunaal- või muud teenused).
 • Apartment OÜ ei vastuta kaebuste eest, mis ei ole esitatud koheselt pärast puuduste avastamist.
 • Apartment OÜ ei saa garanteerida täielikku vaikust külaliskorterite kompleksis.

Apartment OÜ kodulehe kasutamise põhimõtted

 • Käesoleva kodulehe sisu on autoriõigusega kaitstud.
 • Lubame teil kasutada käesolevatat kodulehte vaid isiklikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil. Kodulehe kasutamine muuks otstarbeks on rangelt keelatud!
 • Teil ei ole lubatud reprodutseerida, kopeerida ja avaldada teistel veebisaitidel Apartment OÜ kodulehel avaldatud materjale (välja arvatud juhul, kui oleme selleks teile andnud kirjaliku nõusoleku ja mille võime igal ajal tagasi võtta).
 • Käesolevat kodulehte kasutades nõustute kasutama Apartment.ee kaubamärki ainult isiklikuks ning mitte kaubanduslikuks otstarbeks ning täitma kõiki käesolevaid tingimusi seadusest tulenevalt.
 • Juhul, kui käesolevaid põhimõtteid on rikutud, on firmal Apartment OÜ seadusest tulenevalt õigus alustada kohtumenetlust või piirata ligipääsu www.apartment.ee kodulehele.

Broneerimine ja lisainformatsioon:

Telefon: +372 504 5444
E-post: info@apartment.ee