Privaatsus

Üldpõhimõtted

 • Me hindame kõrgelt teie andmete privaatsust.
 • Esitades veebilehel isikuandmeid, annate te oma nõusoleku ja loa neid kasutada viisil, mis on kooskõlas käesolevates privaatsuspõhimõtetes nimetatud kasutusviisidega.
 • Teie poolt antud informatsiooni hoitakse meie süsteemides, mis paiknevad meie valdustes või volitatud kolmanda isiku valdustes. Me võime infole ligipääsu lubada ka muudele osapooltele, kes toimivad selle poliisi järgi või muudel põhjustel, mis on teie poolt heaks kiidetud.
 • Meie veebilehel (www.apartment.ee) viibimise ajal kohustub Apartment.ee tagama teie eraelu puutumatuse.
 • Kui teie isikuandmed on muutunud, me muudame seda vaid teie soovil.

Isikuandmed, mida me teie kohta kogume

 • Päringu saatmiseks tuleb teil täita lahtrid isiklikuandmete kohta (nimi, riik, mobiiltelefoninumber, e-postiaadress) ning broneeritava(te) külaliskorteri(te) kohta (inimeste arv, kuupäevad, külaliskorteri tüüp jne). Päringus esitatud informatsioonile tuginedes koostab Apartment.ee müügiesindaja teile personaalse pakkumise ning saadab selle teie poolt esitatud e-posti aadressile.
 • Broneeringu töötlemiseks tuleb teil täita väljad isikuandmete kohta: nimi, aadress, e-posti aadressi, mobiiltelefoninumber. Broneerimiskinnitus tuleb teile e-mailile peale tagatisraha makset. Me ei avalikusta teie isiklikke andmeid kolmandale osapoolele. Apartment.ee edastab personaalse informatsiooni, mis sisaldab infot teie broneeringu kohta.
 • Kõikidel soovijatel on võimalus liituda Apartment.ee uudiskirjaga. Uudirkirjaga liitumiseks tuleb teil lahtrisse sisestada oma nimi, e-posti aadress ning valida suhtluskeel. Kui te ei soovi edaspidi meilt enam saada uudiskirju, saada meile teada e-posti aadressile marketing@apartment.ee või vajuta e-kirjas olevale lingile „Lahku postiloendist“ („Unsubscribe“) ning teie e-posti kustutatakse Apartment.ee andmekogust.

Info kogumine

 • Veebilehel kogutud andmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel: raamatupidamine; arvete esitamine ja kontroll; krediit- või maksekaardi verifitseerimine ja kontroll; teie registreerimiseks hotelli liikmena; statistiline- ja turuanalüüs; hotellimajutuse planeerimiseks ja broneerimiseks; teie e-posti lisamiseks meie reklaamikampaaniatesse või loteriidesse; turvalisuse tagamiseks ja pettuste vältimiseks; teie küsimustele või soovitustele vastamiseks. Võib juhtuda, et peame teiega ühendust võtma operatiivsetel põhjustel (nt et välja selgitada teie saabumise kellaaeg või teavitada personaalsest uksekoodist).
 • Me ei kogu andmeid lastelt. Kui teie laps on teie arvates edastanud meile isikuandmeid, pöörduge palun meie poole, et me saaksime teie lapse isikuandmed tuvastada ja kustutada.
 • Kasutame teie kontaktandmeid teiega suhtlemiseks. Teie nõusolekul ja järgides teie privaatsuseelistusi kasutatakse teie isikuandmeid reklaamsõnumite, eripakkumiste ning küsitluste saatmiseks. Võime teie andmeid kasutada pakkumiste saatmiseks ja uudiste edastamiseks Apartment.ee teenuste kohta või teiste hoolikalt valitud firmade kohta, mis võiksid meie arvates teile huvi pakkuda. Te saate valida, kas soovite saada meilt turundusalaseid teadaandeid või mitte, ning te saate oma privaatsuseelistusi igal ajal muuta, edastades meile e-maili aadressilemarketing@apartmet.ee. Võime teiega ühendust võtta telefoni (muu hulgas SMSi) teel.
 • Kui te ei soovi saada meilt reklaamsõnumeid, ei saada me teile edaspidi reklaamialase sisuga teateid. Me võime teiega aga siiski ühendust võtta uurimis- ja halduseesmärkidel, näiteks teie broneeringu või tehingu kinnitamiseks.

Andmete kaitse

 • Soovime, et saaksite rahulikult ning turvaliselt kasutada meie veebilehte oma majutuse planeerimiseks ja ostmiseks. Me ei müü, edasta ega avalda muul viisil teie kohta käivat teavet kolmandatele isikutele (v.a volitatud firmad andmete turvaliseks kaitseks).
 • Meie veebileht asub turvalises keskkonnas, et tagada teie eraelu puutumatus.

Andmete kasutusloa lõpetamine

 • Kui Te pärast oma isikuandmete kasutamise lubamist otsustate, et te ei soovi enam olla klientide nimistus, teatage meile sellest, saates meile e-mail või klikkides „Lahku postiloendist“ nuppu ükskõik millise meie poolt Teile saadetud e-kirja lõpus.

Teie nõusolek

 • Kasutades Apartment.ee veebilehte, nõustute te ülalpool toodud info kogumise ja kasutamisviisidega Apartment OÜ poolt. Kui teil on tekkinud veel küsimusi meie privaatsuspõhimõtete või nende teostamise koha pealt, siis palume selleks saata e-mail aadressile info@apartment.ee.
 • Kõiki vaidlusi, mis tekivad veebilehest või on sellega seotud, reguleerivad ning neid tõlgendatakse ja jõustatakse kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.
 • Meil on alati õigus muuta viisi, kuidas koguda, edastada ja töödelda isikuandmeid. Muudetud privaatsuspõhimõtteid ilmuvad sellel samal leheküljel nii, et te olete alati teadlik sellest informatsioonist, mida me kogume, kuidas me seda kasutame ja millistel tingimustel seda avaldame.